Narzędzia w finansach osobistych – domowy cash flow, czyli rachunek wpływów i wydatków

Zestawienie domowych (osobistych) przepływów pieniężnych (home /personal cash flow statement) jest narzędziem zarządzania finansami osobistymi, które umożliwia określenie kondycji finansowej gospodarstwa domowego poprzez śledzenie przepływających przez nie strumieni pieniężnych. Cash flow pomaga ocenić naszą kondycję i płynność finansową, czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.


Co to jest domowy cash flow?


Samo pojęcie cash flow oznacza przepływ pieniężny, który może mieć charakter wpływu (cash inflow) lub wypływu środków pieniężnych (cash outflow) w gospodarstwie domowym.

Rachunek wpływów i wydatków (cash flow) jest rejestrem wpływów i wydatków za określony czas (np. tydzień, miesiąc). Wpływy i wydatki spisuje się ex post, czyli po fakcie (po otrzymaniu wpływu np. wynagrodzenia lub po wypływie środków np. po zakupie jogurtu albo telewizora). W finansach osobistych termin „wypływy” jest równoznaczny z terminem „wydatki”.

Tworzenie rachunku wpływów i wydatków prowadzi do określenia przepływów pieniężnych netto (net cash flow) w danym okresie. Przepływ pieniężny netto powstaje poprzez odjęcie od wszystkich wpływów, wszystkich wypływów w danym okresie.


Jak zrobić domowy cash flow?


Aby stworzyć cash flow należy zidentyfikować wszystkie wpływy i wszystkie wypływy w gospodarstwie domowym. O ile z wpływami jest zazwyczaj dość prosto (wynagrodzenie, transfery socjalne, odsetki), spisanie wypływów może przysporzyć trochę pracy. Szczegółowe pozycje wpływów i wydatków przedstawię w osobnym wpisie o metodzie pośredniej i bezpośredniej tworzenia cash flow.

Trudno wskazać uniwersalny szablon służący do zestawienia wpływów i wydatków. W literaturze naukowej często osobisty cash flow wygląda podobnie jak cash flow przedsiębiorstw – przepływy prezentuje się w podziale na działalność operacyjną, finansową i inwestycyjną.

W mojej ocenie stosowanie takiego podziału, chociaż dostarczałoby dość ciekawych informacji, wymagałoby zbyt dużego nakładu pracy w stosunku do potencjalnych korzyści. Dlatego jestem zwolennikiem stosowania uproszczonego cash flow dostosowanego do danej osoby czy gospodarstwa domowego.


Po co tworzyć domowy cash flow?


Zestawienie cash flow służy do bieżącego zarządzania finansami osobistymi, tzn. pozwala określić czy jesteśmy w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania z uzyskiwanych wpływów. W teorii finansów przedsiębiorstw zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań nazywa się płynnością.

Jeżeli przepływ pieniężny netto w danym okresie jest dodatni (wpływy > wydatki), oznacza to, że płynność jest zachowana i swobodnie regulujemy swoje zobowiązania i starcza nam na codzienne wydatki.

Jeżeli przepływ pieniężny netto jest ujemny (wpływy < wydatki), oznacza to, że płynność nie jest zachowana i aby regulować swoje zobowiązania, musimy się zapożyczać.

Jeżeli w danym okresie przepływ pieniężny jest dodatni, to generowaną nadwyżkę finansową można przeznaczyć na oszczędności. Dodatni przepływ pieniężny zwiększa majątek netto gospodarstwa domowego, natomiast ujemny obniża.

Co wpływa na wysokość wpływów i wydatków?

Wpływy

  • sytuacja zawodowa (uczeń, student, pracownik, emeryt)
  • rodzaj pracy (stała, dorywcza, sezonowa, zawód pożądany na rynku pracy)
  • ilość osób pracujących w gospodarstwie domowym

Wydatki

  • wielkość rodziny (ilość osób na utrzymaniu)
  • wiek
  • postawa wobec wydawania pieniędzy (oszczędna, rozrzutna)
Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


stat4u