Narzędzia w finansach osobistych – domowy bilans – czyli sposób określania majątku netto

Bilans jest narzędziem zarządzania finansami osobistymi, które umożliwia określenie kondycji finansowej gospodarstwa domowego poprzez określenie jego bogactwa. Ale właściwie po co mierzyć swoje bogactwo? W tym poście odpowiem na to pytanie :).


Co to jest domowy bilans?


Bilans (ang. balance sheet) to zestawienie naszego majątku (aktywów) oraz źródeł jego finansowania (pasywów) na określony dzień. Bilans to fotografia naszego dobytku i tego czym został on sfinansowany – zrobiona w danej chwili. Oznacza to, że następnego dnia bilans może wyglądać już zupełnie inaczej.

Aktywa bilansu to wszystko co mamy, co przedstawia jakąś wartość lub innymi słowy, co dałoby się sprzedać. Na Twój majątek zbierają się między innymi: mieszkania, działki, samochód, motor, gotówka (w tym waluty obce), konta oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, obligacje, akcje, biżuteria, dzieła sztuki, udziały w firmach, meble, sprzęt RTV, AGD, komputery, telefony, prawa autorskie.

Pasywa bilansu to wartość, z której nasz majątek został sfinansowany. To nie tylko nasze zobowiązania (pożyczki, kredyty, zadłużenie na karcie kredytowej), ale też kapitał własny (to co wypracowaliśmy lub otrzymaliśmy i wydaliśmy na aktywa).

Bilans wystarczy sporządzać raz na jakiś czas np. raz w roku.


Jak tworzyć domowy bilans?


Bilans zazwyczaj sporządzany jest w postaci zestawienia, w którym po lewej stronie znajdują się aktywa, a po prawej pasywa.

Suma aktywów i suma pasywów muszą być sobie równe – wynika to z zasady równowagi bilansowej. Oznacza to, że każda z pozycji aktywów, musi mieć źródło pochodzenia w pasywach bilansu. Krótko mówiąc – nic z nieba nie spada! Nawet jeśli dostaniemy coś w spadku, zarówno suma aktywów jak i suma pasywów się zwiększa.

Kluczowa kwestią w tworzeniu domowego bilansu jest wybór odpowiedniego szablonu samego bilansu. Moim zdaniem nie ma sensu tworzenie rozbudowanego i skomplikowanego sprawozdania, tak jak to się robi w firmach. Zaproponuję Wam prosty, ale dający znaczne możliwości interpretacyjne układ domowego bilansu. Aktywa podzielę na dochodowe i niedochodowe. Pasywa pozostaną w klasycznym podziale na kapitał własny i zobowiązania.

Aktywa dochodowe to takie, które generują dochód lub zostały zakupione w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Aktywa niedochodowe to pozostałe aktywa. Ich utrzymywanie związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów. Szczegóły dotyczące tego podziału i wskazówki jak podzielić nasze aktywa znajdziecie w kolejnych wpisach.

   Bilans gospodarstwa domowego

Aktywa (Majątek) Pasywa (źródła finansowania)
Aktywa dochodowe

Aktywa niedochodowe

Kapitał własny

Kapitał obcy (zobowiązania)

Szczegóły dotyczące tego podziału i wskazówki jak stworzyć domowy bilans znajdziecie w kolejnych wpisach. Udostępnię też darmowy plik do prowadzenia domowego bilansu.


Dlaczego warto tworzyć domowy bilans?


Bilans dla gospodarstwa domowego tworzy się głównie po to, by określić jego bogactwo. Miernikiem, który to bogactwo określa, jest wartość netto (czysty majątek, aktywa netto). Każdy z nas powinien znać „swoją” wartość netto po to, by móc efektywnie zarządzać swoimi finansami i podejmować świadome decyzje finansowe.

Jak obliczyć „swoją” wartość netto?

Wartość netto to różnica między wartością majątku (tym, co mamy), a kwotą zobowiązań (tym, co musimy komuś oddać). Im większe zadłużenie, tym wartość netto majątku jest niższa. Oznacza to w praktyce, że ktoś, kto mieszka w domu wartym miliony i jeździ samochodem wartym setki tysięcy złotych, nie musi być milionerem. Jego aktywa mogą być sfinansowane długiem, a on sam może mieć niewielki majątek netto.

Jak interpretować wartość netto?

Jeśli masz ujemną wartość netto, to znaczy, że jesteś winien więcej niż posiadasz. Nie jest to zbyt dobra sytuacja.

Jeśli masz dodatnią wartość netto to dobry znak :). Nie oznacza to jednak, że możesz spocząć na laurach. Obserwowanie zmian wielkości majątku netto w czasie, pozwala odpowiedzieć na pytanie czy nasze bogactwo rośnie, czy też maleje. Warto zadbać o to, by wartość netto naszego majątku wzrastała z okresu na okres lub przynajmniej nie malała.

Więcej o bilansie i sposobach na zwiększanie swojego majątku netto dowiesz się z kolejnych wpisów na blogu.

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


stat4u