Narzędzia w finansach osobistych – cash flow a bilans – czy różnica jest aż taka ważna?

Czy to takie ważne, by w finansach osobistych odróżniać cash flow od bilansu? Czy nie można wybrać sobie tylko jednego sprawozdania i na jego podstawie zarządzać swoimi finansami? W tym wpisie pokażę, że do oceny sytuacji finansowej niezbędne są oba wspomniane sprawozdania. Na prostych przykładach wytłumaczę, jak można być „biednym” bogaczem i jak bardzo pozory mogą mylić :).

Cash flow w połączeniu z bilansem, daje pełen obraz naszej osobistej sytuacji finansowej. Cash flow informuje o strumieniach pieniężnych, które przechodzą przez nasze ręce w określonym czasie (np. miesiącu), natomiast bilans pozwala określić nasz majątek netto w określonym momencie – np. 23 maja 2016 r. (ujęcie zasobowe).

Warto zwrócić uwagę, że takie dwa podstawowe parametry (strumienie pieniężne i zasoby) biorą również pod uwagę banki przy kwalifikowaniu nas do odpowiedniej grupy klientów. Przykładowo, żeby zostać klientem VIP trzeba wykazać się:

  • Odpowiednio dużymi wpływami na rachunek np. 10 000 zł (cash flow) lub
  • odpowiednio dużymi aktywami np. 1 mln zł (bilans).

Ponadto rozróżnianie jest ważne, ponieważ ktoś, kto ma dużą wartość netto majątku (wynikającą z bilansu), niekoniecznie musi mieć wysoką płynność finansową (wynikającą z rachunku przepływów pieniężnych) i odwrotnie. Wyjaśnię to na przykładach:

Przykład 1 – Utajone bogactwo

Załóżmy, że Państwo Kowalscy to starsze małżeństwo, które mieszka w centrum miasta w dużym, własnym domu wartym około 1 mln zł. Państwo Kowalscy nie mają żadnych kredytów, utrzymują się z emerytur, które łącznie wynoszą 3 000 zł. Stałe miesięczne wydatki, uwzględniające koszty utrzymania domu to 2500 zł. Jak należy ocenić sytuację finansową Państwa Kowalskich, biorąc pod uwagę bilans oraz rachunek wpływów i wydatków (cash flow)?

  • Z bilansu wynika, że sytuacja majątkowa Państwa Kowalskich jest bardzo dobra, ponieważ ich majątek netto wynosi około 1 mln zł (bilans) – nie mają kredytów.
  • Z rachunku wpływów i wydatków wynika jednak, że Państwo Kowalscy mogą mieć problem z bieżącym regulowaniem zobowiązań (z płynnością finansową). Wpływy z tytułu emerytur to 3 000 zł, a stałe miesięczne wydatki, uwzględniające koszty utrzymania domu to 2 500 z. Na życie (lekarstwa, jedzenie i ubranie) zostaje 500 zł.

Prawdopodobnie Państwo Kowalscy będą musieli w niedalekiej przyszłości zastanowić się nad sprzedażą części majątku, wynajęciem części nieruchomości lub poszukać innego rozwiązania poprawiającego płynność finansową.

Podsumowując: majątek netto wynikający z bilansu jest wysoki (ok 1 mln zł), a zdolność do regulowania zobowiązań (wynikająca z cash flow) – niska. Sytuacja Państw Kowalskich nie jest optymistyczna (chyba, że wykorzystają posiadany majątek do wygenerowania dodatkowych dochodów).

Przykład 2 – Bogaty na kredyt

Załóżmy, że Państwo Nowakowie są młodym małżeństwem z dwójką dzieci. Kupili kilka lat temu mieszkanie warte 540 000 zł za środki z kredytu indeksowanego w CHF. Kurs CHF w dniu zaciągnięcia kredytu wyniósł 2.70, co oznacza, że zobowiązanie Nowaków w stosunku do banku wyniosło 200 000 CHF.

Oboje pracują na etacie, łącznie zarabiają około 8 000 zł. Miesięczne stałe koszty utrzymania to około 6 000 zł (łącznie z ratami kredytu i wyżywieniem).

Jak należy ocenić sytuację finansową Państwa Nowaków, biorąc pod uwagę bilans oraz rachunek wpływów i wydatków, przy założeniu, że kurs CHF wynosi dziś 4 zł?

  • Z rachunku wpływów i wydatków wynika, że Państwo Nowak mają dobrą sytuację finansową. Po odjęciu od wpływów stałych kosztów – 6 000 zł, zostaje im jeszcze 2 000 zł.
  • Z bilansu wynika natomiast, że sytuacja majątkowa Nowaków nie jest optymistyczna, ponieważ ich majątek netto jest ujemny. Dlaczego? Nowakowie spłacali kredyt przez kilka lat, płacąc co prawda niższe raty w stosunku do kredytu złotówkowego, ale obecnie przy kursie CHF = 4 zł ich zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi (200 000 CHF – 20 000 CHF (spłacony kapitał) × 4 = 720 000 zł. Mieszkanie jest obecnie warte 600 000 zł . Stąd ich wartość netto jest ujemna i wynosi: -120 000 zł.

Podsumowując: majątek netto wynikający z bilansu jest ujemny (ok -120 000 zł), a zdolność do regulowania zobowiązań (wynikająca z cash flow) – wysoka. Sytuacja Państwa Nowaków w przyszłości będzie uzależniona od czynników takich jak kurs CHF, sytuacja zawodowa czy nieprzewidziane duże wydatki.

Patrząc na sytuację finansową obu rodzin, niewątpliwie wolałbym się znaleźć w skórze Pana Kowalskiego. Pomimo że prawdopodobnie brakuje mu środków do życia, jest on ogólnie w niezłej sytuacji. Może wygenerować dodatkowe dochody przy pomocy posiadanej nieruchomości. Przyszłość Pana Nowaka jest wielką tajemnicą. Jego sytuacja finansowa będzie kreowana przez kurs CHF, ceny nieruchomości czy sytuację zawodową. Pan Kowalski ma zdecydowanie większy komfort psychiczny, ponieważ jego majątek (który w ostateczności można sprzedać) jest sporo waty. Pan Nowak zaś płaci raty kredytu od kilku lat, a do spłaty pozostało mu więcej niż warte jest jego mieszkanie.

W mojej ocenie, umiejętność tworzenia bilansu oraz cash flow na podstawie domowej ewidencji oraz prawidłowe wyciąganie wniosków stanowią pewne minimum, które każdy, kto chce efektywnie i świadomie zarządzać swoimi finansami powinien opanować. Te dwa zestawienia po prostu wzajemnie się uzupełniają i nie chodzi o to, by przygotowywać je w sposób bardzo szczegółowy. Dużym sukcesem będzie, jeśli zrobicie to chociaż ogólnie (na grubych liczbach) raz na jakiś czas, a dzięki temu całościowo spojrzycie na swoją sytuację finansową.

Niedługo, w kolejnych wpisach udostępnię do pobrania za darmo arkusze umożliwiające rejestrowanie wpływów i wydatków oraz określanie majątku netto.

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


stat4u