Moje publikacje

Pliki do pobrania

# Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
1 Barembruch - 2005 - Rola pośredników kredytowych na rynku kredytów kon Barembruch, A. (2005). Rola pośredników kredytowych na rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce. Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów, Bankowość, 193–200.
6 MB 47
2 Barembruch - 2006 - Fabryki kredytów - geneza, funkcjonowanie, perspek Barembruch, A. (2006). Fabryki kredytów - geneza, funkcjonowanie, perspektywy. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (nr 2), 5–16.
321 KB 48
3 Barembruch - 2006 - Wybrane aspekty funkcjonowania rynku consumer fina Barembruch, A. (2006). Wybrane aspekty funkcjonowania rynku consumer finance w Niemczech i Austrii. W A. Barembruch, E. Gostomski, B. Lepczyński, M. Penczar, E. Ślązak, J. Zombirt, & H. Wiecka, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce (s. 39–51). Warszawa: CeDeWu.
7 MB 88
4 Barembruch - 2009 - Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych - s Barembruch, A. (2009). Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych - stan obecny i perspektywy. W E. Ostrowska & J. Ossowski (Red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse. (s. 399–410). Sopot: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka.
3 MB 47
5 Barembruch - 2011 - Hazard moralny w działalności pośredników finansow Barembruch, A. (2011). Hazard moralny w działalności pośredników finansowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (nr 4/5), 293–302.
247 KB 46
6 Barembruch - 2011 - Systemy wynagradzania pośredników finansowych teo Barembruch, A. (2011). Systemy wynagradzania pośredników finansowych: teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 209–224.
852 KB 47
7 Barembruch - 2011 - Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku dora Barembruch, A. (2011). Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowego w Polsce w 2011 r. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2(2), 5–20.
362 KB 65
8 Barembruch - 2012 - Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansam Barembruch, A. (2012). Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansami osobistymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (nr 96 Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne-usługi komercyjne), 127–140.
565 KB 47
9 Barembruch - 2012 - Financial Advisory Market in Poland in the years 2 Barembruch, A. (2012). Financial Advisory Market in Poland in the years 2008-2011. W Š. Hittmár (Red.), Regional management - theory, practice and development : scientific papers (s. 19–24). Žilina: University of Zilina.
314 KB 180
10 Barembruch - 2012 - Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i prakty Barembruch, A. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (nr 50), 239–248.
497 KB 45
11 Barembruch - 2013 - Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspoma Barembruch, A. (2013). Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi. Zarządzanie i Finanse, (R. 11, nr 2, cz. 1), 34–46.
2 MB 43
12 Barembruch - 2013 - Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynk Barembruch, A. (2013). Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (nr 60), 11–21.
519 KB 42
13 Barembruch - 2013 - Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej Barembruch, A. (2013). Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej spółek giełdowych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju, 143–154.
17 MB 45
14 Barembruch - 2014 - Alternatywne strategie oparte na systematycznym in Barembruch, A. (2014). Alternatywne strategie oparte na systematycznym inwestowaniu - ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, (nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego), 431–441.
506 KB 46
15 Barembruch - 2014 - Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szac Barembruch, A. (2014). Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Zarządzanie i Finanse, (nr 1), 5–18.
751 KB 118
16 Barembruch - 2015 - Koszty kredytu Barembruch, A. (2015). Koszty kredytu. W A. Barembruch, M. Penczar, M. Liszewska, & P. Górski, Odpowiedzialne korzystanie ludzi młodych z usług kredytowych (s. 12–29). Gdańsk.
1 MB 63
17 Barembruch - 2015 - Metody postępowania w przypadku problemów w obsłud Barembruch, A. (2015). Metody postępowania w przypadku problemów w obsłudze zobowiązania kredytowego. W A. Barembruch, M. Penczar, M. Liszewska, & P. Górski, Odpowiedzialne korzystanie ludzi młodych z usług kredytowych (s. 36–48). Gdańsk.
851 KB 39
18 Barembruch - 2016 - Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmi Barembruch, A. (2016). Kredyt frankowy a kredyt złotowy - perspektywa zmian cash-flow. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw), 805–820. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-69
661 KB 47
19 Barembruch - 2018 - Zarządzanie finansami osobistymi teoria i praktyk Barembruch, A. (2018). Zarządzanie finansami osobistymi: teoria i praktyka. Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18 MB 43
20 Barembruch i Śledzik - 2015 - Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Map Barembruch, A., & Śledzik, K. (2015). Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w aspekcie wydatków na B+R i wyniku finansowego. Zarządzanie i Finanse, (R. 13, nr 3, cz. 1), 317–330.
490 KB 51
stat4u