Jak stworzyć domowy cash flow metodą pośrednią w 30 min i to za ostatnie kilka lat? (film)

Dziś chciałbym Wam pokazać jak w 30 minut można stworzyć zestawienie swoich wpływów i wydatków nawet za kilkanaście lat. Wystarczy Wam Excel i historia operacji z Waszego banku.

Przygotowanie zestawienia wpływów i wydatków najlepiej rozłożyć na 3 proste etapy:

  1. Pobranie historii operacji z rachunku i opracowanie danych.
  2. Stworzenie raportu w formie tabeli przestawnej, dzięki której uzyskamy zestawienie wpływów i wydatków.
  3. Analiza i wnioski

Dwa pierwsze etapy opiszę dzisiaj, trzeci w kolejnym poście. Na końcu wpisu znajdziecie film z instrukcją.

Jak pobrać historię rachunku i  opracować dane?

Dane o transakcjach należy pobrać z rachunku bankowego (maklerskiego, rachunku karty kredytowej). W tym celu należy zalogować się na rachunek bankowy, na którym w zakładce zatytułowanej historia operacji lub podobnie znajdziecie informację w jaki sposób pobrać pliki z danymi. Zazwyczaj w menu należy wybrać zakres dat oraz rodzaj operacji. Polecam pobranie historii operacji od początku funkcjonowania rachunku lub za jeden pełen rok lub miesiąc kalendarzowy. Najlepiej wybrać format pliku XLS (XLSX) – gotowy arkusz kalkulacyjny, lub CSV (wartości rozdzielone przecinkiem).

Mbank - historia ok

Pobrane będą wyglądały różnie w zależności od banku, ale ich układ na pewno będzie podobny do przestawionego poniżej. W kolumnach podana jest zazwyczaj data, opis i tytuł operacji, kwota oraz saldo rachunku po transakcji.

Tabela - dane do analizy

Tak pobrane dane należy uporządkować. Z kolumny „data operacji”, za pomocą funkcji miesiąc (=miesiąc(adres komórki z datą)) należy uzyskać informację w jakim miesiąc dana operacja została wykonana.

Analogicznie za pomocą funkcji rok (=rok(adres komórki z datą)) otrzymamy informację w którym roku dana operacja została wykonana.

Następnie należy ujednolicić tytuły operacji. Ta czynność wymaga najwięcej pracy, ale dzięki niej uzyskamy syntetyczne informacje na temat tego, ile wydaliśmy w poszczególnych punktach handlowo-usługowych (Biedronka, Apteka, Lidl, Alma, Auchan…), ile zapłaciliśmy za paliwo na stacjach, jakie mieliśmy wpływy i z jakiego tytułu, ile zapłaciliśmy za energię elektryczną.

Jak stworzyć raport w formie tabeli przestawnej?

Na podstawie uzyskanych danych należy stworzyć raport w postaci tabeli przestawnej. Dzięki niemu będziemy mogli podsumowywać, analizować, przeglądać wszystkie swoje wpływy i wydatki.

W tym celu należy:

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknąć pozycję Tabela przestawna.

Tabela - wstawianie

Program Excel automatycznie określa zakres raportu w formie tabeli przestawnej, ale można go zmienić, wpisując inny zakres lub inną nazwę zakresu.

Aby umieścić raport w formie tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, kliknij pozycję Nowy arkusz, a potem OK.

Tabela - wstawianie 1

Program Excel doda pusty raport w formie tabeli przestawnej i wyświetli okno Lista pól tabeli przestawnej, umożliwiając dodanie pól, utworzenie układu i dostosowanie raportu.

Tabela - lista pól

Następnie należy dodać pola do raportu w formie tabeli przestawnej tzn. przenieść nazwy pól do sekcja układu do obszaru Filtry, Kolumny, Wiersze, lub Wartości.

Aby przeciągnąć pole do wybranego obszaru, kliknij i przytrzymaj nazwę pola w sekcji pól, a następnie przeciągnij ją do obszaru w sekcji układu. Położenie pól na liście pól tabeli przestawnej można w razie potrzeby zmienić później, klikając prawym przyciskiem odpowiednie pole w sekcji układu, a następnie wybierając żądany obszar lub przeciągając pola między poszczególnymi obszarami w sekcji układu.

Klikając prawym przyciskiem myszy konkretne elementy tabeli przestawnej, możesz uzyskać dostęp do opcji i funkcji dostępnych dla tych elementów.

Po utworzeniu raportu w formie tabeli przestawnej najlepiej wyznaczyć strukturę wpływów i wydatków oraz przeciętny miesięczny poziom wpływów i wydatków. Zazwyczaj najbardziej interesuje ile przeciętnie wartościowo i procentowo na coś wydajemy…W tym celu należy dodać dodatkowe kolumny poza obszarem tabeli przestawnej a w komórkach wstawić odpowiedniej funkcje.

W ten sposób uzyskasz raport w podobnej postaci jak na rysunku poniżej.

FNP - Zestawienie

Potem można przejść do właściwej analizy wpływów i wydatków.

Film szczegółowo przedstawiający etapy tworzenia tabeli przestawnej zamieściłem poniżej.

Uważam że to najprostsza metoda rejestrowania wpływów i wydatków czyli tworzenia domowego cash-flow.

Efekty oceńcie sami. Powodzenia 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*


stat4u